Six Signs You Need Marketing Automation

המאמר מציג שש נקודות המצביעות על הצורך בפתרון MA:

  • קושי בהגעה לקהל היעד

  • משימות חוזרות המבוצעות בצורה ידנית

  • בעיות סינרגיית שיווק-מכירות

  • קושי בהצפת ערך הפעילות השיווקית

  • חוסר בלידים למכירות

  • איבוד עסקאות למתחרים

© 2014 by IMA - Israel Marketing Automation.

צור קשר: marketingautoil@gmail.com