top of page

Six Signs You Need Marketing Automation

פרטיך נקלטו בהצלחה

המאמר מציג שש נקודות המצביעות על הצורך בפתרון MA:

  • קושי בהגעה לקהל היעד

  • משימות חוזרות המבוצעות בצורה ידנית

  • בעיות סינרגיית שיווק-מכירות

  • קושי בהצפת ערך הפעילות השיווקית

  • חוסר בלידים למכירות

  • איבוד עסקאות למתחרים

bottom of page