6 pitfalls to look out for in MA implementation

שש שגיאות מהם כדאי להימנע בהטמעת פתרון Marketing Automation

  • הטמעת טכנולוגיה ללא תהליכים עסקיים תומכים

  • אי הקצאת משאבים מתאימים

  • הכנה לא מספקת של תוכן איכותי

  • נתונים עם בעיות איכות

  • פניה לא ממוקדת לקהלי היעד השונים

  • חוסר מיקוד מספק בלקוח

 

במאמר במצורף תמצאו פירוט על כל נושא

© 2014 by IMA - Israel Marketing Automation.

צור קשר: marketingautoil@gmail.com