top of page

6 pitfalls to look out for in MA implementation

פרטיך נקלטו בהצלחה

שש שגיאות מהם כדאי להימנע בהטמעת פתרון Marketing Automation

  • הטמעת טכנולוגיה ללא תהליכים עסקיים תומכים

  • אי הקצאת משאבים מתאימים

  • הכנה לא מספקת של תוכן איכותי

  • נתונים עם בעיות איכות

  • פניה לא ממוקדת לקהלי היעד השונים

  • חוסר מיקוד מספק בלקוח

 

במאמר במצורף תמצאו פירוט על כל נושא

bottom of page