Marketing Automation Roundup

הצמיחה של הדיגיטל מינפה בצורה חסרת תקדים את מיכון השיווק.

אנשי השיווק משתמשים ביותר ויותר טכנולוגיות על מנת להביא לתוצאות עסקיות טובות יותר.

המחקר המצורף, סוקר את המגמות בהתפתחות התחום ומאפשר הבנה של הכלים העומדים לרשות מנהל השיווק בעולם הדיגיטלי, ואת התרומה העסקית של כל אחד מהם.

© 2014 by IMA - Israel Marketing Automation.

צור קשר: marketingautoil@gmail.com