top of page

מגזר: הייטק

הטמעת פתרון ניהול לידים

 • ירידה של 35% בהיקף הלידים תוך שיפור איכות הלידים המטופלים.

 • פי 4 גידול של אחוזי הסגירה.

 • העצמת שת"פ שיווק-מכירות.

 

 

מגזר: תקשורת

הטמעת פתרון ניהול לידים

 • ROI של 20:1.

 • 40% גידול בהזדמנויות המכירה מלקוחות קטנים

 • 25% קיטון בעלויות יצירת הלידים.

 • 20–25% גידול בלידים איכותיים מלקוחות בינונים וגדולים.

 • 61.84% אחוזי פתיחה + 15.97% הקלקות.

 

מגזר: הייטק

הטמעת פתרון שיווק דיגיטלי בהתאם למגבלות הרגולוציה

 • 51% נרשמים לתקשורת שיווקית

 • אופטימיזציה של חווית הלקוח

 • מימוש אסטרטגית מכירה אל מול מתענינים.

 

מגזר: ביטוח

הטמעת פתרון לניהול אירועים

 • 10% גידול  באחוזי החידוש.

 • חסכון משמעותי בעלויות ובמאמץ בהוצל"פ של פעילות.

 • אינטגרציה מובנית למערכת ה CRM.

 

מגזר: ספורט

שיווק ממוקד במדיה החברתית

 • 400,000$ גידול ברווח מכירת כרטיסים.

 • 66% גידול מידי שנה בתנועה לאתר האינטרנט.

 • 175% גידול במספר האוהדים בפייסבוק.

 • 300% גידול במספר העוקבים בטוויטר.

Please reload

סיפורי הצלחה (Case Studies)

סיפורי הצלחה של לקוחות אשר מימשו והניבו ערך עסקי משמעותי

מגזר: הייטק

הטמעת פתרון ניהול לידים

 • ירידה של 35% בהיקף הלידים תוך שיפור איכות הלידים המטופלים.

 • פי 4 גידול של אחוזי הסגירה.

 • העצמת שת"פ שיווק-מכירות.

 

 

מגזר: תקשורת

הטמעת פתרון ניהול לידים

 • ROI של 20:1.

 • 40% גידול בהזדמנויות המכירה מלקוחות קטנים

 • 25% קיטון בעלויות יצירת הלידים.

 • 20–25% גידול בלידים איכותיים מלקוחות בינונים וגדולים.

 • 61.84% אחוזי פתיחה + 15.97% הקלקות.

 

מגזר: הייטק

הטמעת פתרון שיווק דיגיטלי בהתאם למגבלות הרגולוציה

 • 51% נרשמים לתקשורת שיווקית

 • אופטימיזציה של חווית הלקוח

 • מימוש אסטרטגית מכירה אל מול מתענינים.

 

מגזר: ביטוח

הטמעת פתרון לניהול אירועים

 • 10% גידול  באחוזי החידוש.

 • חסכון משמעותי בעלויות ובמאמץ בהוצל"פ של פעילות.

 • אינטגרציה מובנית למערכת ה CRM.

 

מגזר: ספורט

שיווק ממוקד במדיה החברתית

 • 400,000$ גידול ברווח מכירת כרטיסים.

 • 66% גידול מידי שנה בתנועה לאתר האינטרנט.

 • 175% גידול במספר האוהדים בפייסבוק.

 • 300% גידול במספר העוקבים בטוויטר.

Please reload

מגזר: הייטק

הטמעת פתרון ניהול לידים

 • ירידה של 35% בהיקף הלידים תוך שיפור איכות הלידים המטופלים.

 • פי 4 גידול של אחוזי הסגירה.

 • העצמת שת"פ שיווק-מכירות.

 

 

מגזר: תקשורת

הטמעת פתרון ניהול לידים

 • ROI של 20:1.

 • 40% גידול בהזדמנויות המכירה מלקוחות קטנים

 • 25% קיטון בעלויות יצירת הלידים.

 • 20–25% גידול בלידים איכותיים מלקוחות בינונים וגדולים.

 • 61.84% אחוזי פתיחה + 15.97% הקלקות.

 

מגזר: הייטק

הטמעת פתרון שיווק דיגיטלי בהתאם למגבלות הרגולוציה

 • 51% נרשמים לתקשורת שיווקית

 • אופטימיזציה של חווית הלקוח

 • מימוש אסטרטגית מכירה אל מול מתענינים.

 

מגזר: ביטוח

הטמעת פתרון לניהול אירועים

 • 10% גידול  באחוזי החידוש.

 • חסכון משמעותי בעלויות ובמאמץ בהוצל"פ של פעילות.

 • אינטגרציה מובנית למערכת ה CRM.

 

מגזר: ספורט

שיווק ממוקד במדיה החברתית

 • 400,000$ גידול ברווח מכירת כרטיסים.

 • 66% גידול מידי שנה בתנועה לאתר האינטרנט.

 • 175% גידול במספר האוהדים בפייסבוק.

 • 300% גידול במספר העוקבים בטוויטר.

Please reload

bottom of page