top of page

Graduating from Email Marketing to MA

פרטיך נקלטו בהצלחה

מאמר קצר וממצה המתאר את ההבדלים המרכזים בין פתרונות למשלוח אימייל לפתרונות MA הן מבחינה עסקית והן מבחינה פונקציונאלית.

ההבדלים המרכזיים:

  • מעבר ממשלוח מסר חד פעמי לניהול שיחה

  • מתקשורת חד ערוצית לרב ערוצית

  • יותר קמפיינים בפחות זמן

  • יותר לידים במדדי כמות ואיכות

  • העצמת סינרגיית שיווק-מכירות

 

בסוף המאמר ניתן למצוא השוואה פונקציונאלית של הפתרונות, כמו גם שאלון קצר להבנת מידת ההתאמה של פתרון MA לארגון.

 

bottom of page