top of page

Digital Marketers Guide to Using the Top Trends of 2015

פרטיך נקלטו בהצלחה

המאמר סוקר את ארבעת הנושאים המרכזיים בשיווק דיגיטלי עליהם יש לתת את הדעת, על מנת למקסם את הפעילות של 2015 ולהפוך למוביל בשיווק דיגיטלי.

הנושאים הם:

  • הרחבת הפעילות במובייל

  • אוטומציה

  • התאמה לשינויים במערכות הדוא"ל

  • תקשורת רלוונטית בזמן אמת

 

bottom of page