top of page

Why Do You Need Marketing Automation? 

פרטיך נקלטו בהצלחה

יחידות השיווק מפנים יותר ויותר תקציבים למדיה הדיגיטלית ואנשי השיווק נדרשים לדעת ביתר דיוק מהו החזר ההשקעה של כל פעילות שהם עושים.

פתרונות  Marketing automation מסייעים לאנשי השיווק לנהל מספר רב של קמפיינים בסביבה רב ערוצית ולמדוד מהו החזר ההשקעה של כל פעילות.

 

המאמר הקצר הבא מאיר כמה נקודות לגבי פתרונות אלו.

 

bottom of page