top of page

The State Of Lead Nurturing

פרטיך נקלטו בהצלחה

הגברת פעילות הלקוחות בערוצים הדיגיטליים, העצימה את מרכזיות השיווק ביצירת לידים למכירה. ניתן לראות כי חלק ניכר מהארגונים משקיע מאמץ ניכר בפעילות לייצור לידים בזירה הדיגיטלית.

הפעילויות המצליחות מניבות כ 3% לידים (אחוז מבקרים שהשאירו לידים מכלל המבקרים בדף הנחיתה). המשמעות היא ש 97% מהמבקרים נשארו אנונימיים.
לאור העובדה ש 45% מהמתעניינים רוכשים בסופו של דבר, יש להטמיע תוכנית לטיפוח לידים (lead nurturing) שתשמר את הקשר עם הלקוחות על מנת שירכשו אצלנו ולא אצל המתחרים.

 

המאמר המצורף, מסביר את הצורך המרכזי בתוכנית טיפוח לידים וכיצד היא תורמת לארגון.

bottom of page