top of page

The Data-Driven Marketer

פרטיך נקלטו בהצלחה

סקר הנערך בקרב 852 אנשי שיווק מגלה כי רובם מונחי נתונים בתכנון והוצל"פ של פעילות שיווקית.

 

השימוש בנתונים בא לידי ביטוי בעיקר במישורים הבאים:

 

  • ניתוח מקדים של הלקוחות

  • פעילות ממוקדת אל מול סגמנטים מוגדרים

  • מדידת אפקטיביות המהלכים השיווקיים

 

המאמר המצורף, מציג את תוצאות הסקר.

 

bottom of page