The CMO Solution Guide to Leveraging New Technology and Marketing Platforms

פרטיך נקלטו בהצלחה

על מנת לעמוד בקצב הדרישות והשינויים הנדרשים בניהול והעצמת חווית הלקוח, על מנהל השיווק:

  • לגבש חזון ברור לניהול חווית לקוח

  • רתימת יחידות הארגון

  • הובלת הטמעת טכנולוגיות תומכות

  • התאמת מבנה ארגוני ותחומי אחריות

  • הוצל"פ של החזון לרוחב הארגון

  • מיסוד תהלכי למידה ושיפור מתמיד

 

המדריך הבא מתאר את הדרך והפתרונות הנדרשים להשגת המטרות.