top of page

The CMO Solution Guide to Leveraging New Technology and Marketing Platforms

פרטיך נקלטו בהצלחה

על מנת לעמוד בקצב הדרישות והשינויים הנדרשים בניהול והעצמת חווית הלקוח, על מנהל השיווק:

  • לגבש חזון ברור לניהול חווית לקוח

  • רתימת יחידות הארגון

  • הובלת הטמעת טכנולוגיות תומכות

  • התאמת מבנה ארגוני ותחומי אחריות

  • הוצל"פ של החזון לרוחב הארגון

  • מיסוד תהלכי למידה ושיפור מתמיד

 

המדריך הבא מתאר את הדרך והפתרונות הנדרשים להשגת המטרות.

 

bottom of page