top of page

Marketing Automation Trends 2014

פרטיך נקלטו בהצלחה

סקר  שנערך בקרב כ 900 אנשי שיווק, במסגרתו נבחנו הנושאים הבאים:

  • מהן התועלות המרכזיות

  • מהן היכולות הפונקציונליות המרכזיות של הפתרון

  • מהם האתגרים המרכזיים בהטמעה

  • כיצד מודדים החזר השקעה של פתרונות אלו

bottom of page