top of page

How to Target Marketing in 2014

פרטיך נקלטו בהצלחה

חדירת האינטרנט מאפשרת ללקוחות לבצע את שלב ההיכרות עם הפתרון הנדרש עוד בטרם פנייתם לארגון.

אנשי השיווק של היום נדרשים למקד את הפנייה באמצעות ניטור פעילות הלקוח בשלבים המוקדמים של המכירה (education). לשם כך נדרשות היכולות הבאות:

  • בסיס נתונים עם פרטי התקשרות עדכניים

  • מיפוי מסע הלקוח (Customer Journey)

  • יכולת מעקב וניטור של פעילות הלקוחות בערוצים

  • תוכן מותאם פרסונות ושלב במסע

bottom of page