top of page

עקרונות מרכזיים בבחירת כלי Marketing Automation

פרטיך נקלטו בהצלחה

המאמר המצורף מתאר את העקרונות המרכזיים בבחירת כלי MA.

במאמר תמצאו את השיקולים המרכזיים שיעזרו לכם לבצע התאמה בין צרכי הארגון שלכם לסוגי הפתרונות הקיימים.

 

 

 

 

bottom of page