top of page

Gartner Magic Quadrant 06-2014

פרטיך נקלטו בהצלחה

סקירה עדכנית של גרטנר על כלי Marketing Automation.

הסקירה מתיחסת לנקודות הבאות:

  • הספקים המרכזיים בשוק

  • יתרונות וחסרונות של כל פתרון

  • הקריטריונים שנבחנו

  • משקל של כל קריטריון

bottom of page