top of page

Essentials Content Marketing Guide

פרטיך נקלטו בהצלחה

שיווק מבוסס תוכן הינו מרכיב הכרחי בתפריט של איש השיווק המודרני.

הלקוחות מתקשרים יותר ויותר עם הארגונים בערוצים דיגיטליים, ועל מנת להיות מסוגלים להעצים את חווית הלקוח ולהגדיל מכירות עלינו לספק ללקוחות את צרכיהם בערוצים אלו.

 

שלוש נקודות מרכזיות לבאים ליישם שיווק מבוסס תוכן:

  • תוכן כתומך במטרות העסקיות

  • תכנון

  • מדידה ובקרה

 

המאמר המצורף, מפרט את העקרונות המרכזיים ביישום כל נושא.

 

bottom of page