Digital Media Usage Snapshot 2015

המחקר הקצר הזה סוקר את המגמות המרכזיות בשימוש במדיה דיגיטלית על ערוציה השונים, בקרב הצרכנים בשנת 2015.

זאת במטרה לסייע לאנשי השיווק לתכנן נכון יותר את ערוצי הפעילות.

© 2014 by IMA - Israel Marketing Automation.

צור קשר: marketingautoil@gmail.com