top of page

Digital Media Usage Snapshot 2015

פרטיך נקלטו בהצלחה

המחקר הקצר הזה סוקר את המגמות המרכזיות בשימוש במדיה דיגיטלית על ערוציה השונים, בקרב הצרכנים בשנת 2015.

זאת במטרה לסייע לאנשי השיווק לתכנן נכון יותר את ערוצי הפעילות.

bottom of page