top of page

Digital Body Language

פרטיך נקלטו בהצלחה

הדיגיטל שינה את חוקי המשחק. הלקוחות שלנו בודקים ולומדים על המוצרים שלנו הרבה לפני שהם יוצרים קשר עם המכירות. הפניה למכירות נעשית בשלבים האחרונים של המכירה.

הארגון שלנו נדרש להיות מסוגל להבין את ההתנהגות הדיגיטלית של הלקוח (DBL -Digital Body Language) ולפעול בהתאם. הבנת ה DBL תאפשר לנו לפעול במספר מישורים:

  • ניהול "מסע" הלקוח והבאתו לשלב הבשלות למכירה.

  • הגדלת מספר הלידים באמצעות תקשורת עם הלקוח טרום הפניה למכירות.

  • חשיפת התנהגות הלקוח לגורמי המכירות.

  • תיעדוף לידים לטיפול ע"ב ה DBL.

  • הצפת התראות מבוססות DBL בתהליך המכירה.

המאמר המצורף מסביר מהו DBL, למה חשוב להבין אותו, ומה התרומה שלו.

bottom of page